Ten onrechte denken veel ZZP'ers dat ze voldoende verzekeringen hebben afgesloten wanneer ze een WA-verzekering en een rechtsbijstandsverzekering voor het gezin hebben. Helaas geven deze verzekeringen geen enkele dekking wanneer er schade door bedrijfsmatige werkzaamheden is ontstaan. U zult wanneer u voor uzelf begint dus verschillende nieuwe verzekeringen moeten afsluiten die speciaal voor ZZP'ers zijn.

 

Allereerst is er de Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven (AVB). Deze verzekering lijkt erg op de WA-verzekering, met als verschil dat deze geen dekking geeft bij privéschade, maar bij schade door bedrijfsmatige werkzaamheden. De premie voor de AVB-verzekering hangt af van het soort werkzaamheden dat u als zelfstandige verricht. Is er een grote kans op schade, dan zal ook de premie hoger zijn.

 

De volgende in het rijtje van verzekeringen die u als ZZP'er moet afsluiten is de Rechtsbijstandverzekering Voor Bedrijven (RVB). Een rechtsbijstandsverzekering die u privé heeft afgesloten zal geen dekking bieden voor schade die het gevolg zijn door uw werkzaamheden als ZZP'er. Vaak kunt u ook gebruik maken van een incassoservice.

 

Verder is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) voor een aantal beroepsgroepen verplicht. Deze verzekering is voor als u een fout met uw werk maakt. dit is dus iets anders dan de ABV-verzekering. De ABV is bedoeld voor wanneer u schade bij derden maakt.

 

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is voor wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Wanneer u deze verzekering niet heeft dan zult u op bijstandsniveau moeten leven wanneer u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt. Wilt u dit niet, dan is het zeer verstandig om een AOV-verzekering af te sluiten.