Met de steeds slechter wordende pensioenregelingen, de AOW die steeds meer aan zekerheid verliest en de steeds verder groeiende individualisering, is het regelen van uw eigen zaken steeds belangrijker geworden. Het aanschaffen van een lijfrenteverzekering zorgt daarom voor een spreiding van het pensioeninkomen en het spreiden van het ‘beleggingsrisico’.

 

De overheid heeft lange tijd ingezien dat men de burger moet helpen bij het opbouwen van een extra pensioenkapitaal. Wanneer de burger ervoor zou kiezen een aanvullende pensioenverzekering aan te schaffen dan kon hij rekenen op een interessante fiscale regeling. De maandelijkse premie kon worden afgetrokken van het inkomen. Zo ontstonden onder andere via de spaarloonregeling extreem interessante spaarmogelijkheden die die consument feitelijk niets kostten en hem een klein kapitaaltje op pensioendatum kon opleveren.

Heden ten dage zijn de pensioenen zo slecht geworden dat men aan een pensioen, een lijfrenteverzekering en de onzekere AOW waarschijnlijk niet genoeg heeft. De oplettende burger zal dan ook naast deze pensioenregelingen extra voorzieningen treffen. Extra voorzieningen in bijvoorbeeld een tweede verhuurde eigen woning, een beleggingsrekening of andere vormen van sparen. Ook wordt de eigen rendabele part time onderneming om passief inkomen op te bouwen steeds vaker een onderdeel van de persoonlijke pensioenpot.

 

Al met al is het goed dat mensen bewust raken van het feit dat spreiding van inkomstenbronnen noodzakelijk wordt. Het zal de samenleving verder veranderen. Maar biedt voldoende kansen aan die mensen die actie ondernemen en zich realiseren dat alleen voor niets de zon opgaat.