Men kan de koopsompolis gebruiken voor het afsluiten van een verzekering tegen het risico van arbeidsongeschiktheid of overlijden. Ook kan binnen een levensverzekering een koopsomelement zitten. En als laatste is de Gouden Handdruk polis altijd via koopsom te sluiten, de uitkering moet immers ineens worden overgemaakt naar de verzekeraar.

 

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die de risico’s van arbeidsongeschiktheid afdekt. De Nederlandse overheid heeft het sociaal vangnet de afgelopen jaren gigantisch versoberd. Dit zorgt ervoor dat het overgrote deel van de werknemers financieel in de problemen zal komen wanneer zij arbeidsongeschikt worden. De informatieverstrekking vanuit de overheid hierover is zeer minimaal. Vanuit de verzekeringsbranche is als reactie op deze versoberde arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen een verzekering ontwikkeld. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan voor een bepaalde periode bij ziekte of arbeidsongeschiktheid een maandelijks bedrag uitkeren. Om deze dekking te krijgen, kan men een verzekering afsluiten tegen periodieke premie of een koopsom.

 

 

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering tegen het risico dat men loopt in geval van overlijden. In veel gevallen stelt de geldverstrekker bij een hypotheek de overlijdensrisicoverzekering verplicht. Ook bij leningen kan een overlijdensrisicoverzekering verplicht zijn. Deze verplichting heeft te maken met het risico dat de geldgever loopt in geval de leningnemer onverhoopt komt te overlijden. Een overlijdensrisicoverzekering kan ook worden afgesloten om een eventuele partner financieel verzorgd achter te laten. De overlijdensrisicoverzekering kan tegen maandbetaling of koopsom worden gesloten. In geval een koopsom de basis is, hoeft men tijdens de looptijd geen premie meer te betalen en is men gedurende de looptijd verzekerd.

 

 

Levensverzekering

Een levensverzekering is vaak een combinatie van kapitaalopbouw en overlijdensrisico. De levensverzekering is daarom een gemengde verzekering. Ook de levensverzekering kan tegen maandbetaling of koopsom worden gesloten. Wanneer een beleggingselement onderdeel uitmaakt van de levensverzekering kan een maandbetaling aantrekkelijker zijn, de koersschommelingen van de beleggingen zijn dan minder van invloed op het kapitaal.

 

 

Gouden handdruk

Bij een gouden handdruk is sprake van een ontslagsituatie waar een gewezen werknemer een vergoeding krijgt voor het openbreken van zijn arbeidsovereenkomst. Wanneer de gewezen werknemer nu nog geen belasting wil betalen over de gouden handdruk kan hij kiezen voor een uitgestelde belastingheffing door een stamrecht vennootschap op te starten of een gouden handdruk polis af te sluiten. Voorwaarde vanuit de belastingdienst om de gouden handdruk belastingvrij te kunnen ontvangen is dat de totale som ineens wordt doorgestort naar de verzekeraar. Een gouden handdruk polis is ten alle tijden een koopsom.

 

 

Financieel adviseur

Laat u terdege adviseren door een deskundig financieel adviseur wanneer u een koopsompolis afsluit. Veel koopsompolissen zijn inmiddels door de negatieve publiciteit goedkoper geworden. Daarnaast moet de financieel adviseur openheid van zaken geven met betrekking tot de provisies en kosten die in het product zijn inbegrepen.