De woonlastenverzekering is een sommenverzekering. Dit wil zeggen dat de verzekerde som wordt uitgekeerd wanneer het verzekerd voorval zich voordoet. Dit zal de verzekerde wel moeten bewijzen. Maar wanneer de bewijslast voldoende is, wordt de verzekering conform afgesproken periode en bedrag uitgekeerd.

 

De woonlastenverzekering dekt schade als gevolg van onzekere arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. De verzekerde kiest er zelf voor wat hij wil verzekeren. Hierbij is van belang dat een juiste risico inschatting wordt gemaakt en daarmee het juiste verzekerde bedrag moet worden afgesloten.

 

Wanneer de woonlastenverzekering onderdeel is van een hypotheekaanvraag traject dan kan onder bepaalde voorwaarden een fiscaal voordeel over de betaalde premie ontstaan. Uw financieel adviseur kan hier meer over vertellen. Er zijn namelijk consequenties verbonden aan deze aftrekbaarheid.

 

Verschillende verzekeraars, en tegenwoordig zelfs banken bieden een product aan dat de woonlasten dekt in geval van arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Het is dus mogelijk geworden verschillende producten te vergelijken op basis van premie, voorwaarden en uitkering.

 

Met het oog op de verder groeiende werkloosheid en onzekerheid op de arbeidsmarkt is het verstandig het risico dat u loopt te berekenen. In een aantal gevallen biedt de regeling van de werkgever voldoende dekking. Maar soms is de regeling beperkt of te kort. Bekijk samen met een financieel adviseur wat de voor- en nadelen zijn van uw huidige regeling en bepaal aan de hand van de reeds geregelde zaken of het nodig zal zijn een extra dekking af te sluiten.