De AOV verzekering is een verzekering die schade dekt als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Door de terugtredende overheid is het namelijk steeds minder zeker geworden dat werknemers in geval van arbeidsongeschiktheid een inkomen ontvangen. Een AOV verzekering biedt de werknemer een uitkering van het verzekerd voorval in geval de schade optreedt. Maar niet alleen werknemers kunnen een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Ook ondernemers kunnen dit, en zij hebben deze verzekering waarschijnlijk nog veel harder nodig. Voor ondernemers is er in Nederland namelijk in zijn geheel geen vangnet.

 

De AOV verzekering keert een maandelijks bedrag uit wanneer de verzekerde arbeidsongeschikt raakt. Dit uit te keren bedrag is door de verzekerde vooraf bepaald en hierop is de maandelijkse premie gebaseerd. Over het algemeen kan gezegd worden dat hoe hoger de maandelijkse premie is, hoe hoger de potentiële uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid.

 

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is vooral voor mensen met een hypotheek of krediet geen overbodige luxe. Het product biedt extra lucht wanneer onverhoopt de vervelende situatie van arbeidsongeschiktheid voorkomt. Zowel de hypotheekbank of de leningverstrekker hebben geen enkele boodschap aan het feit dat de leningnemer arbeidsongeschikt is geraakt. Dit is contractueel niet afgedekt en wanneer de leningnemer dat wel zou willen, had hij zich moeten verzekeren. Het grote aantal echt financiële problemen is dan ook groot bij werknemers die arbeidsongeschikt raken. De kans dat deze arbeidsongeschiktheid optreedt is statistisch te berekenen en hoeft niet plaats te vinden. Wanneer u dit risico echter niet wilt lopen, sluit dan een AOV af!