De woonlastenbeschermer is een verzekering die in het leven is geroepen om woningbezitters te beschermen tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Lange tijd geleden vierde de verzorgingsstaat hoogtij. Het voordeel hiervan was dat de Nederlander beschermd werd in geval hij arbeidsongeschikt of werkloos raakte. Bezuinigingen aan alle kanten hebben ervoor gezorgd dat de Nederlander steeds meer en steeds vaker aan zijn lot wordt overgelaten. Dit maakt het verzekeren van onzekere voorvallen steeds meer tot een noodzaak.

 

De woonlastenbeschermer biedt een dekking. Een dekking die tot uitkering komt wanneer het onzeker voorval zich voordoet. Zoals alle verzekeringen biedt ook deze verzekering uitsluitend dekking voor onzekere gebeurtenissen in de toekomst. Wanneer u de wacht is aangezegd en u op termijn wordt ontslagen, is dus geen sprake van een onzeker voorval. U kunt dit dus ook niet verzekeren. Ook voorbedachte rade is vanzelfsprekend niet verzekerd.

 

Omdat de woonlastenbeschermer een verzekering is, is de uitkering onafhankelijk van extra uitkeringen van bijvoorbeeld het UWV. Dit maakt het mogelijk draaglijke maandlasten te houden wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt of werkloos raakt.

 

De woonlastenbeschermer kan worden ingekocht bij vrijwel iedere hypotheekadviseur. Maar ook op internet is het mogelijk deze verzekering aan te schaffen. Met het provisieverbod op hypotheekadvies wat in 2013 is ingegaan, wordt het steeds interessanter en goedkoper een woonlastenbeschermer aan te schaffen. Informeer hiernaar bij uw tussenpersoon of hypotheekbank.