Op zich is er niets mis met het aanbieden van verzekeringen in de vorm van een koopsom. Het is zelfs interessanter een verzekering tegen koopsom aan te schaffen. Dit heeft met name te maken met de premiekorting die ontstaat door alle toekomstige premies naar voren te halen. Daarnaast is er voordeel wat te behalen valt in de vorm van bijvoorbeeld het meefinancieren van de koopsom in een hypotheek of geldlening. Hierdoor ‘voelt’ de consument het betalen van de koopsom niet direct in de portemonnee.

 

Verzekeringen in de vorm van een koopsom worden over het algemeen aangeboden ter dekking van overlijdensrisico, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Het zijn bewuste risico’s die als zij voorkomen een flinke impact kunnen hebben op de financiële situatie van de aanvrager van een lening of hypotheek. Vanuit deze gedachte is de koopsompolis volledig legitiem. Er is daadwerkelijk een dekking in geval een onzeker voorval zich voordoet.

 

Toch is het in het verleden regelmatig voorgekomen dat koopsompolissen tegen zeer ruime provisieregelingen werden aangeboden. Dit heeft volgens consumentenorganisaties en overheid gezorgd voor een financiële prikkel voor de adviseur die onwenselijk is. Financieel advies moet volledig losstaan van externe prikkels richting de adviseur en moet daarom onafhankelijk zijn. Wetgeving zal hierop inspelen.

 

De verzekeraars zijn overdonderd door het DSB debacle en hebben maatregelen aangekondigd. Maar gelukkig is het niet alleen bij maatregelen gebleven. De meeste koopsompolissen en verzekeringen in de bovenste categorie worden tegenwoordig uitsluitend aangeboden als ´netto product´. Dit wil zeggen dat er geen sprake meer is van enige provisie en dat u de tussenpersoon zelf zult moeten betalen voor de polis. Makkelijk. Overzichtelijk en interessant.