Alvorens het woekereffect binnen een verzekeringspolis te bespreken zullen we eerst de basis van een gemengde verzekering bespreken. Vanuit deze beginsituatie kan beter worden bepaald wat de woekerpolis nu eigenlijk is om van daaruit te bekijken wat voor u de meest gunstige vervolgstap is.

 

 

De gemengde verzekering

Een woekerpolis is over het algemeen een gemengde verzekering. Dit wil zeggen dat de verzekering bestaat uit verschillende componenten. Een deel van de verzekering bouwt kapitaal op, terwijl een ander deel van de verzekering het risico van overlijden afdekt.

 

Voor zowel de dekking als de kapitaalopbouw wordt een premie in rekening gebracht. Alvorens beleggingseenheden kunnen worden aangekocht wordt de premie voor de overlijdensrisico verzekering in mindering gebracht. In de meeste gevallen bedraagt de premie voor de overlijdensrisico verzekering een groot percentage van de inleg. In sommige gevallen kan deze premie oplopen tot de helft van de totale inleg.

 

Wanneer men na aftrek van de premie voor de overlijdensrisico beleggingseenheden wil aankopen zal de overgebleven premie (na aftrek van kosten) worden gebruikt om deze beleggingseenheden aan te kopen.

 

Door deze constructie is het in het verleden vaak voorgekomen dat slechts 40% van de totaal ingelegde premie gebruikt werd om kapitaal of vermogen op te bouwen. Consumenten die niet op de hoogte waren van deze premieverdeling, kregen een jaarlijks kostenoverzicht toegestuurd waaruit veel verontwaardiging uit bleek. Zelfs na een jaar beleggen leek het rendement bedroevend.

 

 

De woekerpolis

Bij de woekerpolis is sprake van het bovenstaand scenario waar tegelijkertijd nog eens extra kosten in rekening worden gebracht. Zowel de kosten over de beleggingsverzekering alswel over de overlijdensrisicoverzekering werden naar voren gehaald. Dit betekent dat de tussenpersoon gedurende een relatief korte periode de totale provisie die hij verdiende met de verkoop van dit product kreeg uitgekeerd.

 

In sommige voorkomende gevallen werd slechts 20% van de ingelegde premie gebruikt om beleggingseenheden aan te kopen. Dit is weinig. En het op te bouwen kapitaal zal hierdoor vrijwel altijd onder de totale inleg blijven.

 

 

Wat te doen?

Wanneer u denkt een woekerpolis te hebben is het verstandig contact op te nemen met een deskundig financieel adviseur. Een adviseur die de polis op de juiste waarde kan inschatten. Dit zijn er echter maar weinig. Pas daarom op met welke adviseur u in zee gaat. Voor u het weet zit u weer met een onduidelijk en vreemd product in uw maag.

 

Het is belangrijk duidelijk te krijgen hoe uw polis in elkaar zit. Maar ook wat de gevolgen zijn van de afkoop. Het kan immers zijn dat u met deze polis een speciale fiscale vrijstelling heeft in de vorm van de Kapitaalverzekering Eigen Woning. Wanneer u deze afkoopt kan het voorkomen dat u een fiscale boete krijgt vanuit de belastingdienst. Het is daarom aan te raden contact op te nemen met de juiste adviseur die u exact kan voorrekenen wat er gaat gebeuren wanneer u de woekerpolis wilt oversluiten.