Koopsompolissen hebben sinds het DSB debacle een zeer negatieve smaak in de mond bij de Nederlandse consument. En dat is jammer, want wanneer u een verzekering nodig heeft en toekomstige premies en toekomstig risico naar voren kunt halen door de premie af te kopen en ineens te betalen bent u vele malen goedkoper uit dan wanneer u de premie uit zou spreiden over de toekomst.

 

Koopsompolissen worden op de particuliere markt overwegend afgesloten bij producten die gekoppeld zijn aan leningen en hypotheken. Men kan hierbij denken aan verzekeringen die het risico op overlijden dekken of verzekeringen die het risico van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kunnen afdekken. Het zijn gebeurtenissen in een leven die ingrijpende gevolgen kunnen hebben en de situatie nog verder kunnen verslechteren doordat de geldverstrekker vanzelfsprekend geen rekening kan houden met uw persoonlijk leed.

 

De koopsompolis heeft lange tijd ter discussie gestaan omdat er hoge provisies aan tussenpersonen werden uitgekeerd wanneer zij een koopsompolis aan de klant verkochten. Als reactie hierop zijn steeds meer van de ter discussie gestane koopsompolissen tegenwoordig een netto polis. Alle provisies zijn uit het product gehaald. Daarmee ontstaat een situatie die overzichtelijk is. U betaalt namelijk alleen nog maar een vaste vergoeding of het uurtarief van de financieel adviseur.