De overlijdensrisicoverzekering wordt ook wel risicoverzekering genoemd. Deze verzekering dekt schade als gevolg van overlijden. Deze schade kan persoonlijk afgedekt worden om bijvoorbeeld uw familie en andere nabestaanden schadeloos te stellen. Ook kan een risicoverzekering een eis zijn van de verstrekker van een lening of hypotheek. Deze partijen voelen er natuurlijk weinig voor om uw wettelijk erfgenamen aan te spreken om uw schulden te innen.

 

De levensverzekering biedt naast de mogelijke risico afdekking, ook de mogelijkheid een kapitaal op te bouwen. Deze kapitaalopbouw is eigenlijk de hoofdactiviteit van de levensverzekering. De levensverzekering hanteert over het algemeen een gecombineerd beleggingsbeleid waarbij zowel sterftetabellen een risico spelen als de beleggingsmogelijkheden zoals die bekend zijn bij beleggings- en spaarpoducten.

 

Het verschil tussen beide verzekeringen is dat de risicoverzekering uitsluitend tot uitkering komt wanneer het verzekerd voorval (het overlijden) plaatsvindt. Bij de levensverzekering wordt op de einddatum het opgebouwd kapitaal opgebouwd, en indien iemand voor de einddatum komt te overlijden wordt de verzekerde som uitgekeerd. Door de dubbele functie van de levensverzekering wordt deze in het vakjargon ook wel de gemengde verzekering genoemd.

 

De levensverzekering is aantrekkelijk af te sluiten naast de hypothecaire geldlening. Hij zorgt ervoor dat u naast de lening - waarover u gedurende de gehele looptijd hypotheekrente aftrek geniet - een kapitaal opbouw en risico afdekking plaatst. Het maakt de totale netto hypotheeklast relatief goedkoop in vergelijking tot bijvoorbeeld de lineaire en annuïtaire hypotheek.