Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (ook wel: AOV) verzekert u van een inkomen wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. Met een overheid die zich steeds minder om haar onderdanen bekommerd is dit geen sinecure. In veel gevallen ontvangt u twee jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (via uw werkgever als hij premie voor u heeft betaalt). Na deze twee jaar heeft u geen inkomen meer en valt u terug op het bestaansminimum wat de overheid biedt. Dit bestaansminimum is gekoppeld aan verschillende eisen. U krijgt namelijk niet zomaar een inkomen. Wanneer u vermogen heeft of een eigen woning verwacht de overheid dat u deze verkoopt of dat u via de Gemeentelijke Kredietbank een opeethypotheek afsluit. U krijgt dan maandelijks het bestaansminimum uitgekeerd maar van uw eigen vermogen. Geen ideale situatie.

 

Veel gemakkelijker zou het zijn wanneer u een uitkering van een verzekeraar zou krijgen die u de mogelijkheid biedt in alle rust uw zaakjes op orde te krijgen en misschien zelfs zonder druk een nieuwe werkkring te zoeken.

 

Deze verzekeraar geeft u deze uitkering natuurlijk alleen maar wanneer u hiervoor de passende en juiste verzekering heeft afgesloten. Deze verzekering kan gesloten worden als directe arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen maandelijkse premie maar er bestaan ook varianten die in combinatie met een hypotheek of lening worden afgesloten. In deze laatste gevallen heten de verzekeringen vaak kredietbeschermer, hypotheekopvangpolis of maandlastenbeschermer.

 

Het voordeel van de meegesloten verzekeringen is dat deze vaak tegen koopsom worden gesloten. Dit is een principe waarbij u - tegen een aanzienlijke korting op de premie - alle premies tegelijk in één vaste som betaalt. Vaak kan deze koopsom worden meegefinancierd in uw hypotheek of lening waardoor u eigenlijk alleen maar de maandelijkse rentelast voelt.

 

Over deze variant van meefinancieren van een koopsom is de laatste jaren veel te doen geweest. Tussenpersonen ontvingen een relatief hoge provisie over de koopsom die soms wel op kon lopen tot 50% hiervan. De wetgever heeft hier een stokje voor gestoken en maakt het vanaf 2013 onmogelijk om nog provisie uit te keren aan de financieel adviseur over zijn advieswerk. U zult dus in de toekomst een betere koopsomaanbieding krijgen waarbij de koopsom lager wordt en u separaat aan de adviseur een vergoeding betaalt.