De WW verzekering is mede door de woekerpolisaffaire en het DSB debacle weer extra in het nieuws gekomen. De verzekering wordt vaak tegen koopsom afgesloten. En dat valt niet bij iedereen in goede aarde.

 

Maar wat is een WW verzekering nu eigenlijk en waarom is deze verzekering in veel gevallen noodzakelijk?

 

De overheid trekt steeds meer haar handen terug van het aloude beginsel van de verzorgingsstaat. Vreemd want er wordt voldoende belasting betaalt om het land in stand te houden zou je zeggen. Toch vindt de overheid het nodig de minima nog verder uit te kleden en het leger nieuwe werklozen (het zijn er inmiddels meer dan 500.000) te beperken in hun uitkering.

 

Hoe moet dit verder wanneer u bijvoorbeeld een lening of een hypotheek heeft? Dit is geen vraag met een antwoord dat u fijn vindt om te horen. De bank of financieringsmaatschappij heeft namelijk geen medelijden met u. U zult gewoon moeten betalen. Kunt u dat niet? Jammer voor u, dan verkoopt u uw huis maar.

 

Omdat deze situatie voor u niet wenselijk is, bestaan er mogelijkheden om naast uw hypotheek of lening een ww verzekering af te sluiten. U krijgt dan, in geval u werkloos raakt een extra inkomen zodat u wat rustiger op zoek kunt naar een nieuwe werkkring. Maar hou er rekening mee dat u voor een hoge uitkering ook veel premie moet gaan betalen.

 

In het verleden werden WW verzekeringen vaak als aanvulling naast de hypotheek en het krediet aangeboden. Hoewel het geen eis is in de zin van wetgeving maakt het voor de geldverstrekker natuurlijk wel degelijk verschil bij de acceptatie wanneer u een WW verzekering heeft. De geldverstrekker heeft dan weer een risico wat de meeste Nederlandse consumenten zelf niet op kunnen vangen afgedicht.

 

Nog steeds zijn WW verzekeringen af te sluiten. Vanaf 2013 wordt een provisieverbod op verzekeringen en hypotheken doorgevoerd. U zult vanaf dat moment dus een lagere maandpremie gaan betalen, maar zult van de financieel adviseur een factuur ontvangen voor zijn bewezen diensten. Aantrekkelijk om dit eens nader te bestuderen...