De AOW problematiek, de pensioenfondsen die een slecht beleggingsresultaat halen en de verzekeraars die woekerpolissen hebben verkocht. Waar gaat dit heen? Het begint bij de verzorgingsstaat. Deze is niet meer houdbaar. Dat zorgt ervoor dat Nederlanders steeds meer eigen initiatief moeten tonen. Maar wat en hoe? Het is een onduidelijke bende aan het worden. Want de eens zo verzorgende overheid keert de burgers zijn rug toe.

 

Hoewel voor veel werknemers pensioen ver weg is, zeker nu de pensioendatum ter discussie staat en wordt opgehoogd, is er één onderdeel wat veel werknemers zich niet realiseren. Hoe hoog zal mijn inkomen straks zijn? De AOW zal over een jaartje of 30 niet meer bestaan. De Nederlandse regering heeft zich, zeker wanneer de SP zich met het regeerbeleid gaat bemoeien, dan zo ver in de schulden gestoken dat van de gehele verzorgingsstaat niets meer overblijft. Het dekkingsstelsel matcht niet meer.

 

 

Individualisering

De samenleving krijgt steeds meer individualistische trekjes. Men moet voor zichzelf zorgen en de eigen broek ophouden. Hoe doe je dat? Door zelf maatregelen te nemen voor nu en de toekomst. Zaken als WW, AOW maar ook arbeidsongeschiktheid zal niet meer door de overheid gesubsidieerd worden. U moet dus uit eigen middelen maatregelen gaan nemen.

 

Een lijfrenteverzekering is een van de mogelijkheden die u kunt inzetten om een kapitaal voor in de toekomst op te bouwen. Maar verzekeren alleen is onvoldoende. Uw inkomen moet gegarandeerd worden door meerdere partijen. Dus wat kunt u naast uw lijfrenteverzekering nog meer doen? Neveninkomsten in de vorm van een eigen kleine onderneming naast uw werk kan een extra buffertje opleveren. Spaargeld en een eigen beleggingsportefeuille zijn een ander onderdeel van uw totale pensioenvoorziening. U moet het zelf doen. Denk er eens over na hoe...