Maar weinig ondernemers realiseren zich dat de overheid de ondernemer niet alleen discrimineert, hij wordt ook volledig in de kou gezet wanneer hij onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. Vrijwel alle belastingen worden over de rug van de ondernemer geheven maar bescherming krijgt hij niet. Hoewel dit een treurige en ernstige situatie is, rest de ondernemer geen andere keus dan zelf maatregelen te nemen.

 

Er zijn verschillende manieren om een extra financiële buffer op te bouwen voor al het onheil dreigt. Eén van de onderdelen waar weinig ondernemers aan denken is dat er binnen de onderneming en de verdienmodellen die de onderneming kan hebben in veel gevallen mogelijkheden bestaan om een terugkerende, repeterende en vaste inkomstenbron te ontvangen vanuit bijvoorbeeld abonnementen of advertentieverkoop.

 

Wanneer het bovenstaande geen optie is in uw branche, rest u de mogelijkheid tot het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit zijn verzekeringen waarvoor u een premie betaalt waarmee u een uitkering waarborgt in geval het verzekerd voorval zich voordoet. Het nadeel van deze verzekering is dat verzekeraars bij voorkeur niet willen uitkeren en dat de premie relatief hoog is.

 

Een alternatief vanuit de linkse hoek is het 'broodfonds'. Hiermee speelt u als het ware met een groep ondernemers voor verzekeraar en spaart u maandelijks een kapitaal. Dit kapitaal kan worden aangewend voor het verzorgen van uitkeringen wanneer een van de leden van de groep onverhoopt een beroep op de uitkering moet doen.

 

Wat u ook besluit te doen, u moet iets doen. Want de overheid komt u niet redden, die plukt u alleen.